WAT IS BEELDENDE THERAPIE


Beeldende therapie is een handelingsgerichte- en ervaringsgerichte therapie. Dit betekent dat je je gedrag en je emoties ervaart door het uitvoeren van een beeldende activiteit. Daarnaast is een beeldend werk concreet, het staat voor je, je kijkt er naar en je kunt er afstand van nemen. Het geeft informatie over wie je bent, wat je bij dingen voelt. Het gaat bij beeldende therapie niet om een mooi resultaat neerzetten, maar om wat het beeldend werken met je doet en wat het eindresultaat over jou vertelt. Vervolgens kun je oefenen met het anders omgaan met situaties of relaties, passend bij jouw doelen.


Doel

De behandeling is er op gericht een veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- of acceptatieproces te bewerkstelligen. Opgedane ervaringen in de beeldende therapie leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. 

Kenmerkend

Als beeldend therapeut gebruik ik verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van cognitief gedragstherapeutische tot psychoanalytische. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, hout, klei, textiel en steen.


Hoe werkt het concreet

De manier waarop jij dingen in het dagelijks leven aanpakt, komt ook terug in de manier waarop je bijvoorbeeld een vel papier beschilderd. Een simpel voorbeeld: je bent bang om jezelf te laten zien. Dan ervaar je dat ook bij het maken van een schilderij. Welke kleuren gebruik ik? Wat ga ik maken? Kan ik wel zo groot werken? Wat zullen anderen hier van vinden?

 

Doen, voelen en experimenteren

Beeldend werken helpt om letterlijk in beweging te komen. Je gaat onderzoeken en dingen uitproberen. Als therapeut stimuleer ik het gebruik van materiaal en een manier van werken die het beste aansluit bij je doelen. Je gaat experimenteren, ervaren wat ook mogelijk is. Patronen en gewoonten overschaduwen vaak diepere verlangens en behoeften. Deze zetten in de behandeling een stapje opzij, zodat jouw kern de ruimte krijgt.  

Voorbeelden
Via beeldende activiteiten werk je bijvoorbeeld aan het doorbreken van patronen, uit je comfortzone komen, contact maken met je diepere gevoel, jezelf laten zien, op je grenzen staan, emoties gedoseerd toelaten, het loslaten van sociaal wenselijk gedrag of het opzoeken van ontspanning. Het werkstuk kan als tastbaar iets blijven bestaan. Of er kan voor worden gekozen om je ervan te ontdoen, als symbool om iets ouds achter je te laten. Het aan de slag gaan zorgt ervoor dat je niet blijft hangen in praten, maar gaat doen, voelen en experimenteren. Het ervaringsgerichte van de therapie zorgt er ook voor dat nieuw gedrag kan beklijven; het blijft niet bij woorden.